تبلیغات
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد شیراز- ie.iau.shiraz - لجستیك معكوس چیست؟
مهندسی صنایع دانشگاه آزاد شیراز- ie.iau.shiraz
وبسایت انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
به سایت ما خوش آمدید

 

 1-تعریف لجستیك معكوس

لجستیك معكوس یك اصطلاح و عبارت كلی است كه در سطحی گسترده ، در برگیرنده تمام عملیات مرتبط با مصرف مجدد كالا و  مواد می باشد كه مدیریت این عملیات می تواند به مدیریت بهبود توزیع و جمع آوری كالا ومواد منتهی شود. در واقع لجستیك معكوس یعنی فرآیند حركت و انتقال مناسب اقلام ( مصرف شده و نشده ) از آخرین مقصد توزیع شده برای كسب ارزشمندی محصولات در نزد مشتری و یا مصرف مناسب آن . لجستیك معكوس را می توان لجستیك مرتبط با كالاهای عودتی یا كالاهای برگشتی دانست.

به طور كلی لجستیك معكوس را می توان این گونه تعریف كرد : « انتقال دقیق ، به موقع و درست مواد ، اقلام و كالاهای قابل استفاده و غیرقا بل استفاده از انتهایی ترین نقطه و آخرین مصرف كننده از طریق زنجیره تأمین به واحد مناسب و مورد نظر » به عبارت دیگر لجستیك معكوس « فرآیند حركت و انتقال برای كالاها و تولیداتی است كه در  زنجیره تأمین دارای قابلیت بازگشت هستند.»


لچستیك معكوس تمام فعالیت های زنجیره تأمین كه به صورت معكوس اتفاق می افتد را شامل می شود.
مهم ترین اصل در لجستیك معكوس این است كه بسیاری از مواد كه اصطلاحاً غیر قابل استفاده یا فاقد كاربرد برای مصرف كننده هستند، دارای ارزش بوده وبا اندكی اصلاح و مرمت می توانند مجدداً وارد زنجیره تأمین شوند.

 2-تاریخجه به كارگیری لجستیك معكوس

لجستیك معكوس از بدو پیدایش خود در اشكال گوناگون در سازمان های نظامی دنیا وجود داشته است ، امادر گذشته ، سازمان های نظامی به دلایل متعددی توجه زیادی به لجستیك معكوس نداشتند و شاید فكر می كردند كه لجستیك معكوس یك مقوله بلند پروازنانه با یك مقوله بافناوری فوق العاده پیشرفته است كه ،‌همواره مانع از پیشرفت واحدهای نظامی می شود. در بسیاری از این سازمان ها ، در بررسی های عملكردی و بررسی و تجزیه وتحلیل مسائل آنها ، لجستیك معكوس به عنوان یك اصل در نظر گرفته نمی شود. چرا كه در زمانی كه یك واحد ارتش ، فعالیت های لجستیك معكوس را ا نجام می داد ، از انجام چنین كاری هیچ گونه نفع مالی عایدش نمی شد كه شاید توان محدود و قدرت ریسك كم تر نیروهای نظامی از دیگر عوامل این كم توجهی بود.

اما در سال های  اخیر فرماندهان ، مدیران و مسئولین سازمان های نظامی به دلایلی خواهان مطالعه و بررسی لجستیك معكوس با بهره  گیری از روش شناسی فرآیند مدیریت هستند و بخش صنعت نیز توجه زیادی به لجستیك معكوس مبذول داشته است . به طوری كه شركت های و مؤسسات بسیار زیادی در اروپا ، دریافته اند كه به كاربردن استراتژی مصرف مجدد و بسته بندی دوباره كالاهای قابل بازگشت ( لجستیك معكوس) به بهبود سودآوری و كاهش فشارهای محیطی بسیار كمك می كند. در ده سال گذشته ، منابع اطلاعاتی و كتب مورد نیاز در زمینه لجستیك معكوس كه یك موضوع تازه و نوینی بود، بسیار نایاب و كمیاب بود. اما امروزه ، جزوات و كتب فراوانی در این زمینه نگارش یافته است كه به این موضوع پرداخته اند. بدون تردید امروزه با طرح نظریه های جدید در ارتباط با رضایت مشتریان ، تولید براساس در خواست ها و نیازهای مشتریان و مسائل رقابتی در بازار از یك سو و از سوی دیگر سود آوری برای تولید كنندگان اصلی  ، مانند شركت های بزرگ خودروسازی و شركت های بزرگ زنجیره ای كه از نظر فیزیكی و   جغرافیایی گستردگی پیچیده ای  دارند و نیز تأثیر و گسترش نفوذ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و نوع همبستگی هایی كه بین تأمین كنندگان و تولید كنندگان بزرگ  است ، این بحث را به بحثی مهم و قابل توجه تبدیل كرده ا ست.

3-طراحی راهبرد لجستیك معكوس و زنجیره تأمین

هر زمانی كه كالا یا كالاهایی را تولید یا توزیع ، ‌حمل یا انبار می كند درباره نحوه انجام امور مربوط به خود ،‌تصمیمات متعددی را می گیرد. سازمان های مختلف دیگر نیز با تصمیمات دیگری مواجه هستند، از قبیل این كه چه تعداد از اقلام و كالاها از انبارها خارج شده و به كجا انتقال یابد و بسیاری تصمیمات دیگر.

افراد تصور می كنند كه این تصمیمات در تغییر موقعیت سازمان ،‌ تأثیری ندارد، اما این تصمیمات مهم بوده و جزو تصمیم های عملیاتی محسوب می شوند.

در اتخاذ تصمیمات طراحی راهبردها ، هرچیزی را ( به جزتقاضای بازار بیرونی ) می‌توان دگرگون ساخت . هدف طراحی راهبردهای ، دستیابی به مؤثرترین و سود آورترین سیستم زنجیره تأمین است كه در بازار به مشتریان خدمات مختلفی ارائه دهد.

به هنگام اتخاذ تصمیمات زنجیره تأمین ،‌اغلب سؤالاتی به شرح زیر مطرح می شود:

 
-چه تعداد كارخانه و انبار لازم است ؟

 
-آیا باید تعدادی از انبارها و كارخانه ها را تعطیل كرد؟

 
-آیا باید محصولات خاصی را در مكان مخصوص ذخیره ،‌ كرد؟

 
-آیا باید حمل و نقل كالاها را به پیمانكار واگذار نمود؟

 
-آیا باید بخش های فرعی امام مهم محصولات را ساخت یا آنها را خریداری نمود ؟ اگر قراراست كه آنها خریداری شوند، بهتر است از كجا خریداری شوند؟

سایر امور، از جمله تولید ،‌بهینه سازی تولید ، انبار ،‌انتقال كالا و نیز لجستیك معكوس نیز بدون اخذ تصمیمات راهبردی جریان نخواهند یافت.

در برخورد با مبحث لجستیك معكوس ،‌ ابتدا باید دید كه در تصمیمات تاكتیكی سازمان ، چه اصولی مطرح است ، تا با كمك آن بتوان برای لجستیك معكوس نیز تصمیمات طراحی راهبردی اتخاذ كرد.

همان طور كه قبلاً هم ذكر شد ، لجستیك معكوس به تمام فعالیت های لجستیكی در امر جمع آوری و رسیدگی   به كالاهای مصرفی دست دوم ، قطعات ، كالا ویا موادبه منظور تضمین كیفیت مطلوب اشاره می كند. در برخورد با مبحث لجستیك معكوس به پنج سؤال كلیدی و حساس بر می خوریم:

 
-1-3چه جایگزین هایی برای بهبود فرآیند توزیع در زنجیره تأمین كالا، قطعات و مواد در دسترس می باشد؟

 
-2-3چه كسی یا چه واحدی باید فعالیت های مختلف بهینه سازی فرآیند لجستیك را انجام دهد؟
  
-3-3فعالیت های مختلف بهبود لجستیك چگونه صورت می گیرند؟

-3-4 آیا یكپارچه سازی فعالیت هایی كه با لجستیك معكوس در ارتباط هستند با سیستم تولید و توزیع كلاسیك امكان پذیر است ؟

-3-5هزینه ها و مزایای لجستیك معكوس از دیدگاه زیست محیطی و اقتصادی چیست ؟

بدیهی است كه بدون توجه به طراحی راهبردی زنجیره تأمین ، تلاش برای طراحی راهبردی لجستیك معكوس بسیار دشوار خواهد بود، شاید كوشش برای یافتن پاسخ های مناسب برای پرسش های فوق ، ما را در طراحی راهبردی های زنجیره تأمین و به تبع آن لجستیك معكوس كمك كند.

4-دلایل استفاده از لجستیك معكوس

همان طوركه می دانیدبه طور عمومی و سنتی ، تولید كنندگان كالاها و اقلام در قبال كالاهای خود ، پس از توزیع و سپس مصرف توسط مصرف كنندگان ، هیچ گونه احساس مسئولیتی نمی كنند و تعهدی را در قبال تولیدات توزیع شده و مصرف شده خود نمی‌پذیرند.اما امروزه حجم محصولات تولیدی مصرف شده ، خسارات قابل ملاحظه ای را در جهت تخریب محیط زیست به  بار آورده است و همگان اعم از مصرف كنندگان و مسئولان نگران وضعیت محیط زیست خود هستند و با دغدغه فراوان ، روند رو به بهبودی را برای وضعیت محیط زیست خود دنبال می كنند. به نحوی كه همگان از تولید كنندگان مختلف كالاها و اقلام انتظار دارند تا هزینه ضایعات و جمع آوری زباله های ناشی از تولیدات خود را بپذیرند ویا حداقل ضایعات كالاهای مصرفی را كاهش دهند.

این توجه روزافزورن به مدیریت ضایعات و وضع قوانین جدید در خصوص ضایعات محصولات تولید ی ( به خصوص در اروپا ) ، تولید كنندگان كالاها را به سمت بهبود فرآیند تولید خود كشانده است ، چرا كه هزینه های انهدام و پاكسازی محیط زیست بسیار بالاست . از این رو ، بیشتر شركت ها و واحد ای تولید ی در اروپا و امریكا مسدولیت جمع آوری ، پخش و به روز كردن كالاهای دست دوم تولید ی خود را عهده دار شده اند. علاوه  بر این موضع ، برای تزریق پویایی و توسعه یك سیستم لجستیكی مناسب ، ضروری است كه در زنجیره تأمین یك سازمان لجستیك ، جامع نگری خوبی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر ، بحث توزیع معكوس و سایر ابعاد لجستیك معكوس به منظور فراهم كردن رضایتمندی مشتری به خوبی لحاظ شود. بدین معنا كه مشتری پس از تأمین نیازهایش ، از سیستم لجستیكی مورد انتخاب خود احساس امنیت كند و مطمئن باشد كه در صورت وجود هر گونه عیب و نقص در كالای توزیع شده كه از ناحیه یكی از فرآیندهای تولید ، توزیع ویا انبار ناشی شده باشد ، به وسیله استقرار لجستیك معكوس قابل پذیرش و رفع شدن است و به صورت كاملا ً منظم ، اقلام كالاهای توزیع شده ای كه برای مصرف كننده یا مشتری قابل استفاده نیستند در زنجیره تأمین به وسیله سیستم توزیع معكوس جمع آوری شده و توسط یكی از مراحل بهبود مستمر لجستیك معكوس در كمترین زمان ممكن برای مصرف كالا و اقلام مطلوب به مشتری بازگردانده می شود. این  ایجاد رضایتمندی و امنیت خاطر برای مشتریان ، به منزله دمیدن روح پویایی در یك سیستم لجستیكی است و استقرار این نظام و عملكردهای دقیق آن ، می تواند خود به تنهایی تبلیغ خوبی برای افزایش رضایتمندی مشتریان ، سود آوری بیشتر و نهایتاً افزایش مشتریان باشد. پس عمده دلایل فعال شدن شركت ها در لجستیك معكوس عبارت است از:

-1-4 قوانین و مقررات زیست محیطی كه شركت ها را وادارمی كند تا كالاها و محصولات از رده خارج ( زاید) خودشان را جمع آوری نمایند و در رفتار تولیدی آینده خود مراقبت بیشتری كنند.


-2-4 مزایای اقتصادی استفاده از كالاهای عودت داده شده در فرآیند تولید به جای پرداخت هزینه ای بالای انهدام ضایعات كالای دست دوم و افزایش آگاهی های زیست محیطی مصرف كنندگان.
بدیهی است كه مصرف مجدد و طولانی مدت كالاها و محصولات به هر طریق ممكن ، جزو دیدگاه های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی سودمند به حساب می آید.

-3-4 مصرف كنندگان و مشتریان سیستم لجستیكی ، از استقرار لجستیك معكوس به شدت استقبال می كنند و این به دلیل سود نهفته ای است كه در اثر استقرار لجستیك معكوس عاید آنان می شود.. مطلوبیت هایی همچون احساس امنیت خاطرازسالم بودن كالای مودر تقاضا و ضمانت سیستم برای كالاها و اقلام توزیع شده ونیز تقبل هزینه های ناشی از سالم نبودن كالا و اقلام ، از زمان جمع آوری آن تا تحویل دوباره كالا برای استفاده ، از جمله دلایل این تمایل شدید است.

-4-4 مشتریان سیستم با استقرار لجستیك معكوس ثبات و بقاء بیشتری را در فعالیت های خود احساس می كنند و این ثبات و پایداری به ویژه در گروها های بزرگی از كالاهای برگشتی كه مرور زمان از اعتبار و ارزش آنها می كاهد، كاملاً مشهود است . به طور مثال مجله ها ، روزنامه ها و كتب منتشره برگشتی در فرآیند لجستیك معكوس هیچ گاه به مشتری آسیب نمی رساند و فروشنده به راحتی می تواند به هر مقدار كه بخواهد تقاضا نموده و دغدغه تاریخ گذشتن و یا كهنگی كالاهای خود را نداشته باشد.

این گونه از برداشت ها و احساس امنیت خاطرها از فرآیند لجستیك معكوس ، انگیزه بسیار زیادی برای مشتریان ایجاد كرده است تا جذب سیستم هایی از توزیع شوند كه این نوع از نگرانی های آنان را رفع نماید و دیگر این كه توجه طیف وسیع از مشتریان به لجستیك معكوس ، سبب روی آوردن شركت ها و سازمان ها به این فرآیند شده است.

 5- ابعاد لجستیك معكوس

 -1-5  توزیع

توزیع یكی از عناصر كلیدی در زنجیره لجستیك معكوس محسوب می شود ، عمده ترین سوالات كلیدی كه در این زمینه در لجستیك معكوس مطرح می شود به شرح ذیل است
:

-1-1-5منظور از یك ساختار كارآمد و مؤثر در شبكه توزیع معكوس ، به خصوص در صنایع ویژه ، ‌ماند صنعت خودروسازی ، الكترونیك و .... چیست؟

 -2-1-5چه فعالیت های بهبود زایی باید در چنین فرآیند و تجهیزاتی صورت پذیرد؟

-3-1-5یكپارچه سازی شبكه توزیع معكوس با شبكه توزیع اصلی چگونه است ؟

اما در اینجا سوال پیش می آید كه توزیع معكوس چیست ؟

(توزیع معكوس عبارت است از فرآیند جمع آوری تولیدات یا بسته های تاریخ گذشته یا خسارت دیده از اولین تا آخرین مصرف كننده در زنجیره تأمین)

عمده ترین ركن لجستیك معكوس اجرای مناسب و به هنگام توزیع معكوس است ، از این رو توزیع معكوس باید با پیش بینی های دقیق ، مطالعات كارشناسانه و انجام تحقیق و پژوهشی عملی – كاربردی همراه باشد تا بتواند در طول زنجیره تأمین اثر گذاری خود آشكار سازد. اصل یكپارچگی سیستم توزیع معكوس با سایر ابعاد لجستیك معكوس اهمیت شایان توجهی دارد ، به نحوی كه انجام صحیح و درست فعالیت ها و فازهای مختلف توزیع معكوس ارتباط مستقیمی با موفقیت و یا عدم موفقیت یك فرآیند لجستیك معكوس دارد.

  -2-5كنترل موجودی و برنامه ریزی تولید
یكی از مسائل بسیار مهم برای مدیران در سازمان های صنعتی ، بازرگانی و حتی نظامی ، پیش بینی میزان خریدها با توجه به امكانات داخلی و شرایط بازار است . از این رو هزینه خرید مواد و اجناس لازم برای تولید و فروش ، و هزینه های مختلف موجودی ( هزینه های سفارش ، نگهداری ، كمبود ، قیمت خرید مواد و موجودی ها) از اقلام عمده هزینه است كه مدیران می توانند از طریق به كارگیری فنون و روش های جدید ، با تعیین میزان مقرون به صرفه بودن هر بار خرید، ضمن كاهش این هزینه ها ، میزان سود سازمان را افزایش دهند.

كنترل موجودی نقش بسیار حساس و مؤثری در كاهش هزینه ها و بهبود و موفقیت امور سازمان های مذكور بر عهده  دارد. اصولاً كنترل موجودی ، ‌یعنی نظارت بر فراهم آوردن مواد و اجناس مورد نیاز سازمان از نظر كیفیت و كمیت ، در زمان و مكان معین و مناسب و با صرف كمترین هزینه.

در لجستیك معكوس برای حفظ تداوم و هماهنگ كردن فعالیت های تولید و توزیع و جلوگیری از توقف عملیات به سبب كمبود موجودی و نیز قابل استفاده نمودن اقلام و كالاهای برگشتی باید خط مشی ها ، ‌نظام ها و روش هایی را اتخاذ نمود تا مجموع هزینه های مرتبط با موجودی ها را كاهش دهد. به عبارت دیگر ، فعالیت های مرتبط با موجودی ها كه می تواند شامل تهیه و نگهداری گزارش های موجودی ها ، ‌كنترل موجودی ها ،‌ تدوین وظایف افراد تحت سرپرستی واحد ذیربط ، اجرای اصول ، نظام ها و روش های پیشرفته و متناسب با وضعیت سازمان و...  باشد تا مدیریت موجودی و برنامه ریزی تولید نیز در راستای كاركردهای لجستیك معكوس واقع شود. به طور مثال ، یكی از شروط بسیار مهم در بازیافت و مصرف مجدد كالاها و اقلام تولیدی ، جداسازی اقلام قابل   استفاده و اقلام غیر قابل استفاده ازاست . اقلام قابل استفاده می تواند به عنوان یك جایگزین مناسب برای تأمین قطعات سفارش داده شده مورد استفاده واقع شود. چرا كه بسیاری از عدم اطمینان ها و نارضایتی ها ناشی از رابطه مستقیم محصولات عودتی و  برگشت داده شده با زمان ، كیفیت و كمیت كالاها می باشد، كه با جایگزین كردن اقلام قابل استفاده كالاهای برگشتی ، علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها ، در ابعاد مختلف دیگری نیز می توان رضایتمندی مصرف كننده را نیز كسب كرد. این امر مستلزم پایه ریزی یك سیستم برنامه ریزی قوی در امر تولید و كنترل موجودی است . سیستمی كه علاوه بر تفكیك قابل استفاده بودن یا نبودن اقلام برگشت داده شده برنامه  نكته قابل توجه این است كه در فرآیند لجستیك معكوس ممكن است به یك انبار نیز نیاز باشد. انباری كه جریان نگهداری كالا، چیدمان و تجهیزات جابه جایی مواد در آن به صورت ویژه ای ممتاز و مناسب باشد، بهبود تولید را نیز ارائه دهد.
به عبارت ساده تر ،‌در لجستیك معكوس برای تفكیك بهتر اقلام برگشتی از حیث قابل استفاده بودن یا نبودن باید انباری را در داخل انبار ، برای « اقلام برگشتی قابل استفاده » و نیز انباری از برای « اقلام برگشتی غیر قابل استفاده » فراهم نمود. سپس با توجه به نوع كالا و اقلام برگشتی و  برحسب درجه بندی مراحل مختلف بهبود مستمر در لجستیك معكوس ، در یكی از مراحل پنجگانه جای داده شود تا در صورت امكان به زنجیره تأمین باز گردد.

سوالات كلید ی كه دراین زمینه مطرح می شود ، عبارتنداز:

5-2-1-
چه عواملی برنامه ریزی تولید و كنترل موجودی را در ساخت مجدد كالای ساخته شده تلفیق و یكپارچه می نمایند؟ در جواب باید گفت ، اقلامی كه به وسیله منابعی ، از قبیل قطعات معیوب داخل سازمان و اقلام وكالاهای عودتی  )كالاهای مصرف شده خارج سازمان) تهیه می شوند.

5-2-2-
در مورد كیفیت و كمیت محصولات عودتی و اجزای آنها و همچنین نتایچ ناشی از فعالیت هایی كه دائماً با آنها سروكار داریم ، مانند ساخت مجدد اقلام ، دمونتاژ كردن و بازرسی فعالیت هایی كه باید قطعات معیوب و محصولات مصرف شده را از خط تولید به بیرون هدایت كنند تا چه اندازه مشكوك و نامطمئن هستیم ؟


5-2-3-
چگونه می توانیم بدون تشنج و آشفتگی سازمانی مدیریت كنیم و ریشه این عدم اطمینان های زاید و دست و پاگیر را در هنگام توسعه برنامه های تولید و كنترل فرآیند های سازمان از ریشه قطع نماییم ؟

5-2-4-
چگونه باید منابع را تقسیم نمود؟ هنگامی كه قرار است فرآیند تولید اولیه و فرآیند ساخت دوباره اقلام با یكدیگر یكپارجه باشند.

5-2-5-
مونتاژكردن متناوب اقلام و جداسازی قطعات ، به چه طریقی باید صورت پذیرد؟

به عبارت دیگر، چه سیاست كنترلی مناسب است تا اهداف اقتصادی سازمان ( اعم از اقتصادی و اجتماعی) در عین  واحد برای سازمان ایجاد شود؟

5-3-
فناوری اطلاعات : فناوری اطلاعات می تواند كمك شایانی در برپایی یك سیستم موفق لجستیك معكوس نماید، دنیا در آینده ، شاهد فناوری های كاربردی و یكپارچه توانمندی در این زمینه خواهد بود كه طبقه كاملاً جدیدی ازانواع طراحی راهبردی زنجیره  تأمین را ایجاد می كند. درحالی كه این انواع ، با طراحی های عملیاتی و تاكتیكی یكپارچه می شوند، طراحی زنجیره تأمین رشد خواهد كرد و به راه حل های متمركز بر طرای تقاضای مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT) می پیوندد.

پیوند تركیب لجستیك معكوس با رویكرد فناوری اطلاعات (IT) منجر به تكمیل فرآیند آن می شود.

جهان صنعتی امروز ، شاهد پیشرفت های بسیار ، راه حل های توانمندتر و آشفتگی در ارتباط با این موضوع خواهد بود. در این مورد نیز عقیده بر این است  كه پیوند و تركیب با رویكرد فناوری اطلاعات (IT) منجر به تكمیل لجستیك معكوس می شود. كه مشتریان و سازمان های صنعتی و نظامی ، بهره برداران اصلی این نظم نوین جهانی خواهند بود. اما عمده ترین سؤالات در این زمینه عبارتنداز :‌

-
ارزش سیستم های حمل و ردیابی محصولات چقدر است ؟ ( فناوری اطلاعات)

-
تأثیر طرح های مختلف محصولات ، كالاها ، قراردادهای جایگزین و .. چیست ؟

-
چگونه می توان به وسیله مدیریت اطلاعات ، پیچیدگی كار را كاهش داد؟

این نكته را نباید فراموش كرد كه لجستیك معكوس ، نیازمند تشریك مساعی خوب و نزدیك ، تولید ، بازاریابی و امور مالی ، سیستم های اطلاعاتی و منابع انسانی ، برای جلوگیری از تضادها و برخورد های ناهمگون در زنجیره تأمین است  .

6- صرفه جویی های اقتصادی

در بحث صرفه جویی اقتصادی لجستیك معكوس ساختار مجاری توزیع معكوس ، نوع اعضای مجاری توزیع و عملكردهای آنان در این مجاری از اهمیت شایانی برخوردار است. مهم ترین سوالات این بخش عبارتنداز :‌

6-1-
چه عواملی بر طراحی و ساختار محصول یا اقلام تأثیرگذار هستند و موجب افزایش ارزش محصول و بهبودی آن می شوند؟ به عبارتی ساده تر ، فرآیند مهندسی ارزش چه تأثیری بر بهبود فرآیند لجستیك معكوس دارد؟

6-2- چه فعالیت های بهبود زایی برای هر فرآیند تولید محصول مناسب است ( به عبارت دیگر چه زمانی باید تجهیزات را آماده نمود)؟ چه زمانی بازیافت نمود؟ چه زمانی دوباره ساخت؟ چه زمانی دوباره مصرف كرد و یا تعمیر نمود ؟

6-3-
دوره های اقتصادی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت لجستیك معكوس و اجزائی كه نقش مهم و تعیین كننده در آن بازی می كنند ( مانند بازاریابی ، حسابداری و...) كدام است ؟

6-4-
چگونه می توانیم پارامترهای كیفی لجستیك معكوس را اندازه گیری كنیم ؟

زمینه های 3-1- عملیاتی تر بوده و به جهت گیری تاكتیكی می پردازند. در حالی كه زمینه های 4و 5 استراتژیك هستند . در منابع موجود ، لجستیك معكوس اغلب به توزیع ،‌تولید و كنترل موجودی و صرفه جویی اقتصادی تقسیم می شود كه در این جا ما زمینه فناوری اطلاعات را نیز اضافه كرده ایم و با دیدگاه یكپارچگی ، آنها را در جهت موفقیت استقرار یك سیستم لجستیك معكوس ، یكپارچه فرض كرده ایم .

7- هدف لجستیك معكوس چیست ؟
استمرار بهبود و رضایتمندی مصرف كننده ،‌عمده ترین هدف یك سیستم لجستیك معكوس است . شركت ها و سازمان های بزرگ با استقرار لجستیك معكوس می كوشند تا اعتماد مناسبی را از مصرف كنندگان و مشتریان خودبه وسیله حذف محصولات معیوب خود از زنجیره تأمین كسب كنند، اما این بهبود برای اقلامی كه توسط توزیع معكوس وارد چرخه لجستیك معكوس شده اند ، دارای سطوح و طبقه بندی مجزایی است .

استمرار بهبود و رضایتمندی مصرف كننده عمده ترین هدف یك سیستم لجستیك معكوس است  .

سطوحی  كه باید توسط یك سیستم كنترل موجودی منظم و دقیق پشتیبانی شود و آخرین اطلاعات مربوط به اقلام بازگشتنی ، از قبیل قابل استفاده بودن یا نبودن كالا ، مواد و یا اقلام عودتی را در اختیار سیستم قرار دهد تا تصمیم گیری در مورد نحوه ایجاد بهبود مستمر برای یك كالا یا ماده به خصوص انتخاب شود.

اما در لجستیك معكوس بهبود مستمر از طرق مختلفی می تواند استقرار یابد كه در اینجا به آنها اشاره می شود .


لجستیك معكوس و راحل بهبود مستمر

8-1-
مصرف مجدد مستقیم : این نوع از بهبودی كه توسط لجستیك معكوس حاصل می شود، شامل كالاهایی می شود كه به دلایلی مختلف یا تعمیر نشده ویا از نظر سطح پیشرفت و مدل ،‌ارتقاء داده نشده اند ، اما تمیز شده و مستقیماً به مشتری بازگردانده می شود. برای نمونه می توان به پالت ها ، شیشه ها و غیره اشاره نمود.

8-2-
بازیافت مواد: در این نوع بهبود، كالا كاربری خود را حفظ نمی كند. به عبارت دیگر ،‌هدف ، استفاده از تمام یا برخی از مواد یا كالای عودت داده شده است . مواد بهبود یافته از این طریق ممكن است در تولید محصول اصلی وارد فرآیند تولید شود و یا ممكن است برای استفاده در صنایع دیگر مورد استفاده واقع شود، بازیافت مواد فاسد شدنی و تبدیل آن به كودهای آلی از جمله این فرآیندهاست . امروزه مواد فاسد شدنی را در زمین حفر می كنند وبه صورت طبقه طبقه جای می دهند و به وسیله لایه ضخیمی از خاك آنها را طبقه بندی می كنند. در اثر فعالیت یكسری از میكرو ارگانیسم ها ، مواد فاسد شدنی به كود آلی تبدیل می شود كه این كود می تواند به عنوان یك محصول جدید وارد زنجیره تأمین شود. از این نوع همچنین می توان به عمل تجزیه كردن مهمات بلا استفاده اشاره نمود ، بدین ترتیب كه طبق روال فعلی در سازمان های نظامی كشور، پس از تعیین تكلیف برای انهدام معماتی كه به نوعی قابل استفاده نیستند ،‌به یكی از روش های ، دفن در اعماق دریا ، دفن در خاك ،‌سوزاندن ، منفجر كردن و تجزیه كردن ،‌اقدام به انهدام آنها می شود.

در این مورد موضوع بازیافت مواد ، به عمل تجزیه كردن مهمات بلا استفاده بر می گردد، یعنی پس از این كه تشخیص داده شد كه دمونتاژكردن مهمات بازگشتی خطرناك نیست ، تصمیم به انهدام آنها توسط روش تجزیه كردن گرفته می شود. بدین صورت كه در كارگاه های مخصوصی ، مهمات به اجزای تشكیل دهنده اش تجزیه می شود و این اجزاء به صورت آهن قراضه ، مس قراضه . آلومینیم قراضه‌و .... دوباره به چرخه صنعت باز می گردند وبه صورت مواد اولیه در ساخت مهمات ویا محصولات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

البته ، نكته قابل توجه در مورد مهمات این است كه ابتدا باید آنها را منهدم كرد، سپس به روش تجزیه كردن ،‌اجزا ی مختلف آن را برای استفاده دوباره وارد چرخه  صنعت نمود.

8-3-
تعمیرات : اجزای كالاها و یا خود محصولات به ایستگاه های كاری برده می شوند كه البته كیفیت قطعات و  وسایل تعمیر شده ، عموماً پایین تر از وسایل و اقلام جدید و نو می باشد.

8-4-
به روز كردن مجدد : در این مرحله كالا یا اجزای محصول به روز می شود ، به نحوی كه تأمین كننده كیفیت بالا برای مشتری و رعایت استانداردهای اولیه و عملیاتی كالای اصلی برای مصرف مجدد را دنبال می كند.

8-5-
تولید دوباره (بازسازی و بهینه سازی) : در این نوع از عملیات بهبود، كالاها به طور كلی ، دمونتاژ شده  و تمام مدول ها وقطعات به طور دقیق مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرند و عناصر كهنه و فرسوده با عناصر جدید تعویض شده ویا تعمیر می شوند. اگر نیاز باشد و نیز امكان آن وجود داشته باشد، مدل محصول یا كالا ارتقاء داده شده و به روز آوری می شود. محصولات دوباره ساخته شده ضمانت كیفی بالایی را دریافت می كنند و تحت ضمانت های جدید، محصول به مشتریان عرضه می شود. در واقع ، محصولات دوباره  می توانند ، مانند همان محصولات اصلی با همان كیفیت و شرایط مجدداً فروخته شوند. البته ، دقت در بسته بندی مجدد كالا می تواند به روند به رشد استفاده از روش ساخت مجدد كالا و اقلام كمك كند.

دیگر این كه عواملی هستند كه تحت عنوان عوامل بحرانی موفقیت در استراتژی لجستیك معكوس نقش عمده ای ایفا می كنند، این عوامل عبارتند از :‌ مدیریت و كنترل ، سیستم اندازه گیری و امور مالی و اقتصادی كه از اهمیت شایانی برخوردارند . به طور مثال ، در بحث مدیریت و كنترل ترسیم جریان كار و نمودار های مربوطه برای درك بهرت اجزا و روابط داخلی سیستم لجستیك معكوس بسیار ضروری است و یا این كه وجود یك سیستم مدیریت محیطی برای ایجاد تمركز و توجه بیشتر به محیط لازم است . همچنین اجرای برنامه های آموزشی برای همه افرادحاضر در شركت ها ، مؤسسات و مراكز موجودی در زنجیره تأمین لازم و ضروری است و این مؤسسات و افراد مرتبط باید در فرآیند لجستیك معكوس دخالت داده شوند، چراكه مشاركت و یكپارچگی در كسب نتایج بهتر ضروری است . در بحث اندازه گیری ، در لجستیك معكوس باید سیتم اندازه گیری مناسب توسعه داده شود تا نقاطضعف و قوت فرآیند و نیز قابل قبول بودن اجرای برنامه ها را گزارش دهد. در بحث امور مالی و اقتصادی ، باید منابع كافی برای استقرار لجستیك معكوس در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر برنامه ها و اقدامات مؤثر و بهره ور و افزایش دهنده موفقیت كه در راستای استراتژی سازمانی هستند ، باید توسعه و گسترش یابند.

حجم وسیع توزیع اقلام و كالا و تنوع بسیار زیاد اقلامی كه در نیروهای مسلح وجود دارد . استقرار سیستم لجستیك معكوس را ضروری می نماید.

به هر حال ،‌توجه دقیق و عمیق به استقرا ر لجستیك معكوس برای سازمان ها ، به ویژه سازمان های نظامی از اهمیت شایانی برخوردار است . حجم وسیع توزیع اقلام كالا و تنوع بسیار زیاد اقلامی كه در زنجیره تأمین نیروهای مسلح وجود دارد ونیز توفیق در كاهش بسیار مناسب هزینه ای لجستیكی و افزایش اطمینان ، ایمنی وسلامت اقالم وكالای موجود در چرخه لجیتیك این سازمان ها ، ایجاد و اجرای نطام و فرآیند لجیتیك معكوس و توزیع معكوس را می طلبد تا اقدامات شایسته ای درجهت كاربردی نمودن اصول لجستیك معكوس صورت پذیرد تا علاوه بر برخورداری از فواید بسیار زیاد اشاره شده ، نیروهای مسلح نیز بزرگ ترین گام درا در راه بهبود و اصلاح سازمان لجستیكی خود منطبقه با اصول علمی روز دنیا و مطابق با نیازهای لجستیكی و متنوع سازمان های مزبور بردارند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 18 فروردین 1391
جمعه 24 آذر 1396 05:11 ب.ظ
این پست ارزشمند است چگونه می توانم بیشتر بیاموزم؟
سه شنبه 21 آذر 1396 11:33 ب.ظ
سلام وب سایت فوق العاده! آیا یک وبلاگ مانند این کار عظیمی را انجام می دهد؟
من هیچ درک از برنامه نویسی ندارم، اما امیدوار بودم وبلاگ من در آینده نزدیک را شروع کنم.
به هر حال، اگر شما هر ایده ای یا راهنمایی برای صاحبان وبلاگ جدید دارید، لطفا به اشتراک بگذارید.
من این را درک می کنم، اما من فقط باید بپرسم.
به سلامتی!
سه شنبه 30 آبان 1396 08:54 ب.ظ
ضرب و شتم شگفت انگیز! من می خواهم زمانی که وب سایت خود را اصلاح می کنید، شاگردی کنم، چگونه می توانم
من برای یک وب سایت وبلاگ مشترک هستم؟ حساب من به من کمک کرد
معامله قابل قبول من کمی از این پخش تلویزیونی به شما خبر داده بودم که ایده واضح روشن است
جمعه 19 آبان 1396 07:27 ب.ظ
وقتی کسی نوشت یک نوشتار، او این ایده را حفظ می کند
یک کاربر در ذهن او که چگونه کاربر می تواند از آن آگاه باشد.

به همین دلیل است که این پست عالی است. با تشکر!
یکشنبه 14 آبان 1396 01:20 ق.ظ
من برای کمی مقالات با کیفیت بالا یا پست های وبلاگ در حال جستجو هستم
در این نوع فضا. کاوش در یاهو در نهایت
بر روی این سایت نشست. خواندن این اطلاعات بنابراین من خوشحالم که نشان می دهد که من بسیار عالی است
احساس غم انگیز من دقیقا همان چیزی را پیدا کردم که نیاز داشتم.
من بدون تردید اطمینان نمی دهم این وب سایت را حذف کنم و آن را حذف کنم
آن را یک نگاه به طور مداوم.
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:01 ب.ظ
وبسایت خوبی را که در اینجا داشته اید.. بسیار دشوار است که نوشتن با کیفیت بالا مانند امروزت پیدا کنید.
من واقعا از افرادی مثل شما قدردانی میکنم مراقب باش!!
سه شنبه 9 آبان 1396 08:16 ب.ظ
Hiya! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

My blog looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be
able to resolve this problem. If you have any suggestions, please share.
Appreciate it!
دوشنبه 20 شهریور 1396 07:07 ق.ظ
Heya از وردپرس برای پلت فرم وبلاگ خود استفاده می کنند؟
من تازه به دنیای وبلاگ ها هستم اما من سعی می کنم شروع کنم و ایجاد کنم
خودت آیا شما نیاز به مهارت های برنامه نویسی دارید؟
وبلاگ شما؟ هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:31 ق.ظ
پاسخ خوبی در پاسخ به این سوال با استدلال واقعی و بیان همه چیز در مورد آن.
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:58 ب.ظ
پس از خواندن این مطلب، اعتقاد داشتم که این روش نسبتا روشنگر است.
من قدردانی میکنم که زمان و تلاش برای قرار دادن این محتوا را با هم در نظر بگیرید.
من یکبار دیگر خود را هزینه راه بیش از حد
زمان خواندن و ارسال نظرات. اما پس چه چیز، هنوز هم ارزشمند بود!
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:18 ب.ظ
وبلاگ خوب! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما آن را از جایی دانلود کردید؟
یک تم مانند شما با چندین adjustement ساده واقعا ساخته شده است
وبلاگ من پریدن از لطفا به من اطلاع دهید که در آن موضوع خود را دریافت کرده اید.
خیلی ممنون
چهارشنبه 15 شهریور 1396 03:23 ق.ظ
دوست داشتم بلافاصله بلاگ شما را بخوانم و یک مورد مشابه داشته باشم و اگر خیلی زیاد بود، فقط کنجکاو بودم
از اظهارات هرزنامه؟ اگر چنین است پس چگونه از آن محافظت می کنید، هر پلاگین یا هر چیز دیگری که می توانید توصیه کنید؟
من خیلی زود دریافتم دیوانه من را رانندگی می کند بنابراین هر گونه حمایت بسیار قدردانی می شود.
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:55 ب.ظ
I think this is among the most important info for me.
And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is
ideal, the articles is really excellent : D. Good job,
cheers
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:48 ب.ظ
Its like you read my thoughts! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the e
book in it or something. I think that you simply could do with some % to drive the message house a bit, but instead of that, that is magnificent blog.
A fantastic read. I will definitely be back.
جمعه 13 مرداد 1396 04:24 ب.ظ
Hi, i feel that i noticed you visited my blog so i got here to go back the
want?.I am trying to find things to improve my site!I guess
its good enough to make use of some of your ideas!!
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:15 ب.ظ
I believe this is among the most important info for me.

And i'm satisfied reading your article. However should statement
on few general things, The web site taste is perfect, the
articles is actually excellent : D. Excellent job, cheers
یکشنبه 8 مرداد 1396 04:09 ق.ظ
I absolutely love your website.. Pleasant colors & theme.
Did you build this website yourself? Please reply
back as I'm trying to create my own personal website and would like to find out where you got this from
or what the theme is called. Many thanks!
دوشنبه 5 تیر 1396 04:29 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی
دلنشین اصل آیا نه نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من
مؤمن متاسفانه فقط برای while. من با
این حال کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات
و شما خواهد را سادگی به پر کسانی که معافیت.

در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا بود در گم.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 03:08 ق.ظ
Quality articles or reviews is the key to be a focus for the viewers
to pay a quick visit the site, that's what this website is providing.
سه شنبه 29 فروردین 1396 06:27 ق.ظ
You could definitely see your skills in the work you write.
The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
At all times go after your heart.
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:46 ق.ظ
Hi, this weekend is fastidious for me, because this moment i am reading this great educational piece of writing here at my
house.
دوشنبه 14 فروردین 1396 10:43 ب.ظ
I know this site presents quality based articles or reviews
and additional stuff, is there any other web page which provides these kinds of things in quality?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


وبسایت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی شیراز واحد شیراز

مدیر وبلاگ : سرپرست سایت
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای مهندسی صنایع دانشگاه آزاد شیراز- ie.iau.shiraz محفوظ است